egeçep logo
DOĞA DERNEĞİ BASIN AÇIKLAMASI
“Bizim için evlerimiz ne anlama geliyorsa, yarasalar için de mağaralar aynı anlama geliyor. Mağaralar, yarasaların evi. Ancak evlerimiz ve yarasa mağaraları arasında büyük bir fark var. Evleri inşa etmek mümkün, mağaralar ise yüzbinlerce yıl içinde doğal süreçlerle oluşuyor. TOKİ mantığı ile yarasa mağarası inşa etmek mümkün değil. Çünkü yarasaların ihtiyacı olan mağaraların fiziki varlığı kadar, onların içindeki nem, ısı, aydınlanma gibi diğer fiziki özellikler. Düşünün bir kere, ev yapıyorsunuz ama suyu yok, oturacak mobilyası yok, ev hep soğuk veya hep sıcak. O evde yaşamak mümkün olur muydu? Yarasalar işte bu nedenlerle Havran’daki “yapay mağara”da yaşayamıyor. Havran İnönü Mağarası, Türkiye ve Avrupa’nın en önemli yarasa mağaralarından biri. En az on türden 15 bin yarasa bu mağarada yaşıyor. Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri’nin inşa ettiği Havran Barajı, suyla dolduğu takdirde bu yarasaların tümü evsiz kalacak ve yarasaların kış uykusuna hazırlandığı bu dönemde toplu yarasa katliamı gerçekleşecek. Çevre ve Orman Bakanlığı – Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin yarasaları bir hafta içinde ışık ve gürültü ile kaçırma konusundaki demeçleri, kamu vicdanı nezdindeki doğa haklarını hiçe saydığı gibi, Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere de açıka ters düşüyor. Çevre ve Orman Bakanlığı, kendisi uygulamakla mükellef olduğu Bern Sözleşmesi’ni bu proje ile kesin olarak ihlal ediyor ve suç işliyor. 15 bin yarasanın ortadan kalkması, bölgedeki zeytinciliği ve tarımı da son derece olumsuz etkileyecek. Yarasalar içlerinde tarım zararlılarının da olduğu çok sayıda böceği tüketiyor ve doğal dengenin sürmesini sağlıyor. Bu nedenle, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun Havran’daki toplu yarasa katliamını ivedilikle durdurması gerekiyor”.
 
Güven Eken
Başkan


31.10.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu