egeçep logo
MECLİS KARARI İLE SUYA ZAM YAPILMASI DAVA EDİLDİ

 

İzmir -Birlikte Başaracağız Platformu, Belediye Meclisinin aldığı  Su zammı kararının iptali için dava açtı.

 

Platformun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının da içinde yer aldığı 27 yurttaş tarafında açılan davanın dilekçesi eklidir.

 

Davanın açılmasından önce, İzmir Birlikte Başaacağız Platformu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av.Arif Ali Cangı, davanın açılmasına ilişkin ekli açıklama metnini okudu.

 

Ayrıca Hukuka aykırı tarife gereğince tahsil edilen fazla ücretlerin geri ödenmesi için İZSU'ya başvuruldu.

 

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

İzmir-Birlikte Başaracağız Platformu

 

 

İzmir- 11.12.2009

 

İzmirlinin Sağlığı Tehlikeye Atılıyor; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin  Suya Zam Kararını da  Dava Ediyoruz.

 

Önce İZSU Yönetim Kurulu kararıyla 1 Haziran 2009 tarihinden geçerli olmak üzere suya %20 zam yaptılar. Açtığımız dava sonunda  İzmir 1.İdare Mahkemesi’nin 07.10.2009 tarih ve 2009/970 Esas sayılı kararı ile  hukuka aykırı zam kararı durduruldu.

 

Şimdi de “aynı zam kararını İzsu Genel Kurulu sıfatıyla ”CHP’li Meclis üyelerinin oylarıyla” İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’ne  aldırdılar. (11.11.2009 tarih ve 8 nolu  karar)

 

Su olmadan yaşamın sürmesi olanaksızdır,  her insanın gereksinimi olan temiz suya  erişme hakkı vardır. Yaşamın vazgeçilmezi olan su,  ticari bir malmış gibi değerlendirilemez. Kamu hizmeti üretmekle yükümlü kamu kurumları olmaları nedeniyle Belediyelerin kent halkına gereksinimi olan sağlıklı suyu ücretsiz ulaştırması gerekir.

 

Suya yapılan  zam, İzmir’de yaşayan insanların sağlıklı yaşamları için gereken  suya erişmelerine engel olacak, yeterli suya ulaşılamaması halk sağlığı için büyük bir risk yaratacaktır.. Aynı zamanda suya yapılacak zam, Anayasadaki “sosyal devlet” ilkesine ve  “su hakkının, diğer insan haklarının gerçekleştirilmesinin bir önkoşulu olduğu”nu kabul eden başta B.M. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmelere açıkça aykırılık oluşturmaktadır.

 

Kararın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınması, suya yapılan zammın haksızlığını, hukuka aykırılığını, yaratacağı tehlikeleri ortadan kaldırmamaktadır. Aksine İzmir Büyükşehir Belediyesinin topyekûn İzmirlileri düşünmediğini göstermektedir. 

 

Hukuka aykırı olarak tahsil dilen su paraları henüz geri ödenmemiştir.  1 Haziran 2009 - 11 Kasım 2009 arasında hukuka aykırılığı mahkemece karar verilen zamlı tarife üzerinde alınan paraları İzmirlilere derhal ödenmelidir.

 

Daha önceki zammı durdurduğumuz gibi bunu da durduracağız. Haksız yere alınan fazla paraların İzmirlilere geri ödenmesini sağlayacağız.

 

Birlikte Başaracağız Platformu olarak, yerel seçimlerde kent yoksullarına, İzmirlilere “en az gereksinim olan suyu ücretsiz sağlama”.  sözü vermiştik, verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getirmek için başlattığımız hukuksal, toplumsal ve siyasi mücadeleyi zamlar temelli geri alınıncaya kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.

 

Birlikte başaracağız.12.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu