egeçep logo
ALLİANOİ'NİN MİLLE KAPLANMASI KARARINA KARŞI DAVA AÇILDI
Dava konumuz; İnsanlığın ortak kültürel mirası niteliğindeki Allianoi’nin mille kaplanarak baraj suyu altında bırakılmasını öngören İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.09.2009  tarih ve 5106 karar sayılı kararı hakkında; açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanmasının geri dönüşü olmayacak biçimde kültürel mirasın  yok olmasına yol açacağından kararın hemen yürütmesinin durdurmasına, yargılamanın duruşmalı yapılmasına, yargılama sonunda kararın iptaline karar verilmesi istemidir.
 
Değerli basın mensupları,
 
Bugün ALLIANOI ören yerinin korunması amacıyla başlattığımız hukukî sürecin önemli adımlarından birini daha atmaktayız.
 
2000 yıllık sağlık merkezi ALLIANOI, hakkındaki …1. derece arkeolojik sit alanı kararına rağmen sizlerin de bildiği gibi son üç yıldır bilimsel çalışma yapılmasına dahi izin verilmemektedir.
 
Dün bilimsel açıdan önemi tartışılmaz şekilde kabul edilen, akademik kaynaklarda kazı çalışmalarında çıkartılan eserler dolayısıyla ki burada çok sayıda tıp aleti bulunduğu,  ameliyatların yapıldığı da bilinmekte. Bütün sonuçlara karşın, ALLIANOI için sit kararı verenlerin yanında henüz çok küçük bir bölümü gün ışığına kavuşmuş , sıcak suyu şifa dağıtan termal merkezin mille kapatılarak gömülmesini uygun görenlerle de karşı karşıyayız.
 
Buna karşın geçmişi geleceğe taşımaya kararlı olan bizler aramıza katılarak haklı sesimize güç katan Doğa Derneği, Tarih Vakfı, Sinop Çevre Dostları, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası,   TMMOB Peyzaj Mimarları Odası,   Ekoloji Kolektifi Dernegi, EGEÇEP  ve sayıları giderek artan duyarlı dostlarımızla ALLIANOI’u inatla çamura gömmek için direnen zihniyete gerekli yanıtı vereceğimize inanıyoruz.
 
Değerli basın mensupları;Tarihsel ve Kültürel Varlıkların korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasal düzenlemeler ile  Allianoi’nin korunması yolunda bugüne kadar verilmiş birden fazla yargı kararına karşın, Allianoi gibi kültürel değerleri, korumakla görevli olan İzmir I1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından, Allianoi’nin mille kaplanarak baraj suyu altında bırakılmasını öngören 25.09.2009  tarih ve 5106 karar sayılı karar alınmıştır bildiğiniz gibi….
 
    Bu geri dönüşü olmayan bir kandırmacadan başka bir şey değildir. 18.07.2005 tarihli bilimsel raporlardan birinde yer alan şu cümleye dikkatinizi çekmek istiyoruz.
 
“…anlık ve geçici çözümler aramak yerine, alanın bütüncül ve kalıcı olarak korunması ve sergilenmesi için daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçilmesi, bu konuda ulusal ve uluslararası sorumluluğumuzun bir gereğidir.” denilmektedir bu raporda.
 
Son olarak sözü avukat arkadaşımıza bırakmadan önce; Allianoi’un çamura gömülmemesi için herkesi tarih karşısında göreve davet ediyoruz.
 
 
İffet DİLER
 
Allianoi Girişim Grubu  Sözcüsü


19.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu