egeçep logo
“MADEN LOBİSİ” BASTIRDI, “YÜRÜTME” YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRDİ, “YARGI” DURDURDU"
İzmir’den EGEÇEP Derneği, Ankara’dan Ekoloji Kolektifi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından Danıştay 8. Dairesi’nde ayrı ayrı açılan davalarda 9.11.2009 tarihinde verilen kararla orman sayılan alanlarda madencilik faaliyetlerine izin veren 19.8.2009 tarihli yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Basın Açıklaması ile ilgili döküman
25.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu