egeçep logo
BERGAMA KAPASİTE ARTTIRMA-ASO BAŞVURUSUNA İTİRAZ

Davalı                : Çevre ve Orman Bakanlığı          

 

Dava                      : Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, Bergama- Ovacık Altın Madeni İşletmesi bünyesinde bulunan Atık Deposunun boyunun yükseltilmesi amacıyla yapılan “Atık Deposu Yükseltmesi” Projesi için  22.02.2008  tarihli  ÇED Olumlu Kararı”nın  yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

 D. Konusu       : Ankara Sanayi Odası Başkanlığı’nın davalı idare yanında katılma istemine itirazlarımızın sunulmasıdır.


Başvuru ile ilgili döküman
04.02.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu