egeçep logo
EGEÇEP'TEN İKİ DAVA DAHA

EGEÇEP, doğal ve kültürel değerlerin tahribatının önünü açması olası iki düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve/veya iptali için dava açtı. Davalara ilişkin dilekçeleri aşağıda bulabilirsiniz:

1) 7 Ocak 2010 gün ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tahsis yönetmeliğinin 6. Maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin 1. Maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemine dair dilekçe: 

userfiles/file/turizm_tahsis.doc

2) Bergama Ovacık-Çamköy- Narlıca Köyleri sınırları içinde bulunan Ovacık Altın Madeni işletmesi’ne ilişkin olarak Koza Altın İşletmeleri A.Ş.ye verilen .05.10.2009 tarih ve 21 sayılı “1.Sınıf Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” nın açıkça hukuka aykırı olması ve işlemin uygulanmasının giderimi olanaksız zararlar doğuracak olması nedeniyle, öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yargılamanın duruşmalı yapılarak, yargılama sonunda iptaline karar verilmesi istemine dair dilekçe:

userfiles/file/ruhsat_iptali.doc17.03.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu