egeçep logo
ENKA ÇED İÇİN YÜRÜTMEYİ DURDURMA BAŞVURUSU

İzmir 2.İdare Mahkemesi’nin 01.12.2011 tarih ve 2011/692 Esas sayılı yürütmeyi durdurma istemimizin reddine dair kararına karşı itirazlarımızın sunulması, hukuksa aykırılığı açık olan işlemin giderimi zor zararlar doğurmaması için, mahkeme kararının bozularak, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir.

dosyayı okumak için19.12.2011Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu