egeçep logo
KIŞLADAĞ ÇED KARARI DÜZELTME BAŞVURUSU
D.Konusu        : Danıştay 14.Dairesi’nin 04.11.2011 tarih ve 2011/5275-2611 sayılı onama kararının düzeltilmesi, Manisa İdare Mahkemesi’nin tarihli 13.10.2010 tarihli 2009/1170 Esas ve 2010/1765 Karar sayılı “davanın reddine” dair kararının   bozulması  istemidir.

DEVAMI28.12.2011Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu