egeçep logo
KULA-SANDAL TEMYİZ BAŞVURUSU

Öncelikle açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması giderimi zor zararlar doğuran dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına, temyiz incelemesi sonunda usul ve yasaya aykırı olan Manisa İdare Mahkemesi'nin 25.11.2011 tarih ve 2010/1903 Esas 2011/2090 Karar sayılı kararının bozulmasına karar verilmesi talebidir.

DEVAMI01.01.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu