egeçep logo
Kışladağ Kapasite Artırımı ÇED savunmaya yanıt
b.) Menfaat-Dava Ehliyeti Yönünden;
Davalı idare, halen “idari davaların yalnızca hakkı muhtel olanlar tarafından açılabileceğini” sanmaktadır. Oysa İdare Hukukumuzdaki bu tartışma biteli çok zaman geçmiştir. Artık menfaat ihlali dava açmak için yeterlidir.
 
Dava konusu işlemler gibi “çevre sağlığı ve canlı yaşamını etkileyecek idari işlemlerde dava açma hakkının çok geniş yorumlandığını, hemen hemen herkesin davacı olabileceğinin kabul edildiği”nden davalı idare haberdar değilmiş gibi davranıyor.
Çevreyi korumakla görevli bir Bakanlığın bu tutumu kaygı vericidir.

 

DEVAMI11.01.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu