egeçep logo
EFEMÇUKURU GSM İÇİN YANIT
Dava Konusu          :
“İzmir İli, Menderes İlçesi, Efemçukuru Köyü sınırları içinde Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. Ltd.Şti.ne altın ve gümüş madeni işletmesi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesi gereğince, davalı tarafından verilen 01.06.2011 tarihli bir yıl süreli deneme izni”nin  yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi.

DEVAMI İÇİN01.02.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu