egeçep logo
İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ ÇED'İNE İTİRAZ DİLEKÇESİ

 İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 
Anadolu Caddesi No:41/5 35010 Bayraklı/İZMİR
 
E.Posta: izmir@csb.gov.tr  Faks:  02323416536
 
İRAZ EDEN              
 
Adı-Soyadı        :
 
T.C. Kimlik No :
 
Adresi               :
 
 
 
KONUSU                   : Web sitesinde 22.03.2017 tarihinde halkın görüşü ve önerilerine açıldığı duyurulan  İZMİR İli BALÇOVA, ÇIGLINARLIDERE, KARSIYAKA, ilçesinde T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunup nihai kabul edilen ÇED Raporuna karşı itirazlarımın sunulması, ÇED olumsuz kararı verilmesi istemidir.
 
 
 
İzmir, Anadolu’nun en batısında, hinterlandında verimli tarım topraklarıyla, yüzyıllar boyunca Anadolu üzerinden gelen Uzak ve Ortadoğu bağlantılı uzun mesafe kervan ticaret yollarının son durağı, bir liman kentidir. İzmir’in liman kenti olma özelliği  körfezi daha da önemli kılmaktadır.  Körfez, İzmir'in bugünü ve geleceğine ilişkin hayatının ayrılamaz bir parçasıdır. İzmir, coğrafyasının verdiği olanaklarla, uygarlık birikimini  yaratmış güçlü bir simge kent olma özelliğini korumalıdır. Bunun için de İzmir'in simgelerinden olan Körfezin tünel ve köprülü yol geçişi çılgınlığına kurban edilmemesi gerekir.
 
İzmir Körfez  Geçişi Projesi; Körfeze çok zarar verecek kamu yararı niteliği taşımayan bir projedir. Nihai yapılan ÇED Raporu da projenin körfeze vereceği zararları ortadan kaldıracak nitelikte değildir.
 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ‘İZMİR İLİ, BALÇOVA, ÇİĞLİ, NARLIDERE, KARŞIYAKA İLÇELERİ İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ PROJESİ ( OTOYOL VE RAYLI SİSTEM DAHİL) ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ’ başlıklı bir raporda belirtildiği gibi “…önerilen köprü-tünel-ada projesi ile İzmir körfezi için yaşamsal bir çevre sorunu felaketi yaratılmış olacaktır. İzmir körfezi ortasında hiç gereği olmayan ve yapılabilecek en büyük yanlış bir yapay ada oluşturmaktır…” denmektedir. Raporda “Yüksek maliyetli ulaşım, altyapı projelerinin ve yatırımlarının seçiminde de teknik, bilimsel ve akılcı yöntemler esas alınmalı, kaynaklar kentin ulaşım sorunlarını çözecek öncelikli kamu toplu ulaşım projelerine harcanmalıdır…”[1]
 
Anayasanın 17. ve 56. maddesindeki sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın korunmasını  talep ediyorum. Anayasanın yüklediği çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek  ödevim gereğince “İZMİR İli BALÇOVA, ÇIGLINARLIDERE, KARSIYAKA, ilçesinde T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan İzmir Körfez Geçişi (Otoyol ve Raylı Sistem Dahil) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve İDK tarafından yeterli bulunup nihai kabul edilen ÇED ÇED Rapru”na İTİRAZ EDİYORUM ve proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyorum.
Ad-Soya-imza
 
 
 
 
 
[1] http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/ikk_gorus.pdf
3.4.2017Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu