EKOKIRIM YASA TEKLİFİ

Yurttaş Ekokırım
Yasasını Yapıyor!

Yaşam hakkını savunmak, doğa katlinin önüne geçmek ve durdurmak için
ekokırımın suç olarak iç hukukumuzda yer aldığı bir yasaya ihtyacımız var.
Halk kendi yasasını hazırlayarak milyonlarca imza ile meclise götürüyor!

*Toplanan imzaların 5 Haziran’a kadar

Av.Arif Ali Cangı CANGI AVUKATLIK BÜROSU
Manavkuyu Mah. 249/3 Sokak No:3 Yasemin Apt. Kat:4/12 Bayraklı/ İZMİR
TEL&FAX : 0232 4256688 CEP: 0532 3634398 E.mail: cangi@cangi.av.tr

  adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ekokırım Nedir?

“Eko”, Yunanca’daki “okos” yani, ev anlamının, Türkçe’deki anlam karşılığı olan, yerleşilen yer ve yaşam alanı anlamları ile “kırım” yani, yok etmek, öldürmek, varlığını sistematik bir biçimde ortadan kaldırmak anlamlarının bir araya gelmesi ile oluşmuş, yen bir adlandırma (neoloji) ile dilimize kazandırılmış bir sözcüktür.

70’li yıllardan itbaren hukukun konusu olan ekokırımın uluslarası hukukta ve ülkelerin iç hukuklarında tanınması için çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmalar, 2021 yılında ekokırımın bir suç olduğu tanımlamasının yapılmasıyla birlikte daha da hız kazandı. Bugün dünyada 30 kadar ülkede yürütülen çalışmalarla, bu değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ekokırımın, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin baktığı 4 temel suça (insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım, savaş ve saldırı suçları) eklenerek, 5. suç olarak kabul edlmes için de çabalar sürmektedir.

Balikesir Bandirma3351 1024x768 1

Neden Ekokırım Yasası?

Ekosistemn bütüncüllüğüne yönelik yapılan saldırılar bir kırım halini aldı. Yaşamın zincir halkaları birbirnden koparıldı, iklm krizinde varılan aşama gezegende yaşama olanaklarını sona erdirme sınırına dayandı. Dört bir yanda devam eden ekolojk tahribatları engellemesi gereken çevre hukuku işlemiyor, doğayı ve yaşam alanlarını savunanları korumuyor, doğayı ‘insanın çevresi’ olarak tanımlayan hukuk sistem, bu ekolojk tahribatları önlemek için yetersiz kalıyor. İnsan merkezli suç tanımından; doğayı merkezine koyan suç tanımına geçiş, doğayı da bir hak öznesi yaparak tüm ekolojik yıkımlara karşı korumayı hukuksal açıdan güçlendirecektir. Doğayı ve tüm yaşam alanlarını yok edenlerin fiili olarak sahip oldukları yasal dokunulmazlık kılıfını ortadan kaldıran, ekolojk yıkıma neden olabilecek fiiller gerçekleşmeden önce önleyen, bu yıkımı yaratan veya göz yuman şirketlere, hükümetlere, bakanlık yetkililerine ve idarecilere yönelik yargı yolunu açan maddeler yasalara dahil edilmelidir. Bu nedenle Ekokırım, iç hukukumuzda “suç” olarak tanımlanmalıdır.

Nasıl İlerleyeceğiz?

  • Yurttaşların hukukçularla birlikte yazdıkları bu yasanın hayata geçirilmesi için kentlerde, köylerde, kırda, her yerde ıslak imzalı dilekçeler toplanacak.
  • Toplanan imzalar toplu bir şekilde TBMM Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ Yurttasin-Ekokirim-Kanun-Teklifi.pdf (ekokirimyasasi.org)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir