İLKELERİMİZ

  • EGEÇEP; doğal ve kültürel varlıkların, çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunması konusunda çalışmalar yapan sendika, dernek, meslek odası, sivil inisiyatif, platform ve diğer insan topluluklarının ve tek tek bireylerin çalışmalarını, sorunlarını ortaklaştırmak, güç birliğini sağlamak, bu oluşumların sözcülüğünü üstlenmek, gerekli yasal, bilimsel ve örgütsel destekleri sağlamak üzere çalışmalar yapar. 
  • EGEÇEP; fonlardan para almaz, giderlerini kendi bileşenlerinin katkılarından karşılar.
  • EGEÇEP, anti-kapitalisttir.
  • Küresel sermayenin istek ve tercihlerine göre dizayn edilen neo-liberal politikaların uygulanması sonucu, yaşam alanları kirlenmekte ve yok olmakta, çevre sağlığı ve canlı yaşamı tehlikeye girmektedir.
  • Savaşlar insanlarla birlikte tüm canlıları yok edip doğanın dengesini bozmaktadır.
  • EGEÇEP, çevreyi kirleten ve yaşamı yok eden savaşa karşı ve barıştan yanadır. Faaliyetleri barışçıdır.
  • EGEÇEP; sürdürülebilir kalkınma değil, sürdürülebilir yaşamdan yanadır.