İLKELERİMİZ


  • EGEÇEP, doğal ve kültürel varlıkların, çevre sağlığı ve canlı yaşamının korunması konusunda çalışmalar yapan, sendika, dernek, meslek odası, sivil inisiyatif, platform ve diğer insan topluluklarının ve tek tek bireylerin çalışmalarını, sorunları ortaklaştırmak, güç birliğini sağlamak, bu oluşumların sözcülüğünü üstlenmek, gerekli yasal, bilimsel ve örgütsel destekleri sağlamak üzere çalışmalar yapar. 
  • Egeçep fonlardan para almaz, giderlerini kendi bileşenlerinin katkılarından karşılar.
  • EGEÇEP anti-kapitalisttir.
  • Küresel sermayenin istek ve tercihlerine göre dizayn edilen neoliberal politikaların uygulanması sonucu, yaşam alanları kirlenmekte ve yok olmakta, çevre sağlığı ve canlı yaşamı tehlikeye girmektedir.
  • Savaşlar insanlarla birlikte tüm canlıları yok edip doğanın dengesini bozmaktadır.
  • EGEÇEP çevreyi kirleten ve yaşamı yok eden savaşa karşı ve barıştan yanadır. Faaliyetleri barışçıdır.
  • Egeçep sürdürülebilir kalkınma değil, sürdürülebilir yaşamdan yanadır.