egeçep logo
KOZA'NIN REDDEDİLEN DAVASI YARGITAYDA ONANDI
Biliyorsunuz İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen Koza'nın açtığı tazminat davası reddedilmişti.
Koza'nın temyizi üzerine karar onandı.
 
anımsatmak için
EGEÇEP’in 2.Bileşenler  Kurultayı’nın toplantısı sırasında, Ovacık altın madeninden çamurlu selin aktığını gören bir yurttaş tarafından EGEÇEP yürütme kuruluna iletilmişti. Bunun üzerine olası bir çevresel felaketi önlemek için Çevre ve Orman İl Müdürü Osman Tatar, İzmir Valiliği Kriz Masası ve Bergama Kaymakamı telefonla aranmış ve önlem alınması istenmişti. Basına açık olan bu toplantıda konuşulan ve müdahale edilen olay ertesi günü Evrensel Gazetesi muhabiri Özer Akdemir tarafından haber yapılmıştı.
 
Bu haberde kişilik haklarının zedelendiğini iddia eden Koza Altın A.Ş. tarafından  Arif Ali Cangı, Hasan Gökvardar ve Erol Engel için onarbin TL, Gazeteci Özer Akdemir ile  Evrensel Gazetesi için ise 40.00 TL “Manevi Tazminat” davası açmıştı.

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2010/10952
KARAR NO : 2011/13212
 
Y A R G I T A Y İ L A M I
 
MAHKEMESİ : İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ           : 30/03/2010
NUMARASI    : 2009/40-2010/89
 
DAVACI : KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş 
                   VEKİLİ AVUKAT UMUT BARAN BAYCAN
DAVALI : 1- BİLGİ BASIN YAYIN SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2- ÖZER AKDEMİR 
                    VEKİLİ AVUKAT DEVRİM AVCI ÖZTÜRK
                    3- ARİF ALİ CANGI VEKİLİ AVUKAT NİLGÜN TORTOP
                   4- HASAN GÖKVARDAR5- EROL ENGEL VEKİLİ AVUKAT ARİF ALİ CANGI
 
Davacı Koza Altın İşletmeleri A.Ş vekili Avukat Umut Baran Baycan tarafından, davalı Bilgi Basın Yay. San. Tic. Ltd. Şti. ve diğerleri aleyhine 13/02/2009 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 30/03/2010 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
 
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 08/12/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
   Başkan                    Üye                     Üye                                    Üye                 Üye
Şerife Öztürk     Kamil Kancabaş    Selma Bellek    Bilâl Köseoğlu   Hüseyin Kulaç
 
HARÇ
18,40 TL. OH.
17,15 TL. PH.
01,25 TL.TGH.
Karşılaştırıldı. SG
 
Bu belge 5070 sayılı Yasa hükümlerine göre elektronik olarak imzalanmıştır.
 

22.01.2012Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu