egeçep logo
GDO YÖNETMELİĞİ İPTALİ (DANIŞTAY 10. DAİRE)

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen:

Davalı                                               : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA

Davanın Özeti                     : 26.10.2009 tarih ve 27388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmeliğin iptali ve öncelikle 11. ve 20. maddelerinin  yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.

KARARIN TAMAMI İÇİN:

http://www.cmo.org.tr/index.php/yargi/danistay/1544-esas-no-20091456205.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu