egeçep logo
MADENCİLİK İZİN YÖNETMELİĞİNE DURDURMA
DAVANIN ÖZETİ: 19.08.2009 gün ve 27324 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri izin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğn” iptali ve yürütmesinin durdurulması istemidir.

Mahkeme ile ilgili döküman
25.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu