egeçep logo
ORMAN ALANLARININ MADENCİLİĞE TAHSİSİ YÖNETMELİĞİNİN DURDURULMASI DANIŞTAY KARARI

DAVACI: EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği

DAVANIN ÖZETİ: 18.09.2009 Gün ve 27324 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.


Mahkeme ile ilgili döküman
31.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu