egeçep logo
YARGITAY'IN CARGİLL KARARI
Taraflar arasında “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.12.2006 gün ve 2005/245 E-2006/627 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 26.05.2008 gün ve 2007/6404-2008/7002 sayılı ilamı ile; (“…1-Davacılar Bursa Barosu Başkanlığı, Doğayı ve çevreyi koruma başkanlığı, Eralp Atabek, Fethiye Altınbaş, Kadriye Gökçadır, Burak Giray, Nezih Sütçü, İsmail İşyapan, Nalan Bener, Okan Dursun, N.Sinan Doğan, Erol Çiçek ve Ş.Cankat Taşkın’ın temyiz itirazları dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delilerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle idare mahkemesi davalarında taraf olmamaları veya idari davalarının ehliyet yönünden reddedilmiş olması, o davalarda vekil olarak görev yaptıkları konusunda da delil bulunmamasına ve doğrudan zarar gören durumunda olmadıklarına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazları reddedilmelidir.

Mahkeme ile ilgili döküman
24.01.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu