egeçep logo
HOMA DALYANI KARARI

. C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 İzmir İli, Menemen İlçesi, Gediz Deltasında ve İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18.02.1999 tarihli ve 7770, 7770-1, 7770-2 sayılı kararı ile tescilli 1. (Birinci) Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine bağlı olarak hizmet veren Homa Dalyanı ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurulan komisyon tarafından hazırlanan “Homa Dalyanı Sulak Alanının Korunması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin Kısa Vadeli İyileştirme Projesi”nin iletilerek Kurum görüşümüzün bildirilmesinin istendiği ...

 


Mahkeme ile ilgili döküman
25.01.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu