egeçep logo
MAHKEMELER

EGEÇEP ESKİ SÖZCÜSÜ Av ARİF ALİ CANGI DURUŞMASI

Egeçedp’in kurucularından, ilk dönem sözcüsü Av. Arif Ali CANGI, Koza Altın’ın yoğun çabaları ile ve adeta hukuk zorlanarak sanık yapıldığı “taşlı yumurtalı saldırı” olaylarının ilk duruşmasında savunma yaptı. Çok sayıda avukat, gönüllü olarak Cangı’nın avukatlığını üstlendi.
Devamı
AKIN İPEK SORGU TUTANAĞI 22.02.2012

Ovacık Altın Madeni sahibi Hamdi Akın İpek'in SANIK sıfatı ile sorgusu 22.02.2012 tarihinde Ankara'da yapıldı.
Devamı
TAŞLI YUMURTALI SALDIRININ DURUŞMA TUTANAĞI (13.01.2012)

Bir kısım müşteki sanıklar vekili ve katılanlar vekili Av. Arif Ali Cangı ve Av. Ömer Kaviliden soruldu : Öncelikle karşı tarafın olaydan doğan kişisel zararlarının ne olduğnun kendilerinden sorularak açıklattırılmasını talep ediyoruz, bu beyanları alındıktan sonra yeniden açıklama yapma hakkımızı saklı tutarız dediler.
Devamı
ACELE KAMULAŞTIRMAYA İPTAL (Haberanaliz)

Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşınacağı 'Yeni Hasankeyf'in kamulaştırılmasıyla ilgili verilen karar, köylülerin açtığı davayla iptal edildi.
Devamı
BUGÜN'ÜN SON TEKZİBİ

"Bugün Gazetesi sorumlu md.nün cezalandırılmasına ilişkin mahkeme kararı"nı Evrensel Gazetesi manşetten haber yapınca, BUgün Gazetesi bu haberi gölgelemek için 24.11.2009 tarihinde "“Sözde çevrecilere YARGI TOKADI" başlıklı haber ile yine saldırmıştı. Sevgili Avukatım (Nilgün Tortop) her zaman olduğu gibi, düzeltme ve açıklama ihtarı gönderdi, yine her zaman olduğu gibi yayınlamadılar. Ama biz yayınlıyoruz.
Devamı
FINDIKLI HES KARARI

Yoğun tartışma ve sivil toplum muhalefet ve mücadelesi ile yürütülen ve giderek, söz konusu mücadelenin ülkenin her tarafına yayıldığını gördüğümüz nehir tipi hidroelektrik santrallerle ilgili olarak, Fırtına Vadisi davasından sonra 4650 sayılı yasa ile ve temelinde Sayın Veysel Eroğlu'nun “Su Akar Türk Bakar!” özdeyişi ile yeniden oluşturulan mevzuata göre şekillendirilmiş ilk nehir tipi hidroelektrik santral planlarından biri olan Fındıklı İlçesi Abu Çağlayan Deresi üzerindeki Paşalar Regülatörü ve Hes için Rize İdare Mahkemesi’nin verdiği gerekçeli yürütmeyi durdurma kararını aşağıdaki özet bilgilerle ve ekte kararın pdf formatındaki bir sureti ile birlikte değerlendirmenize sunuyorum.. Yakup Şekip Okumuşoğlu
Devamı
BUGÜN GAZETESİ, BİR KEZ DAHA ARİF ALİ CANGI'YA TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU

Bugün Gazetesi'nin 13.02.2009 tarihli sayısında "İşte Böyle Kandırıyorlar, ÇAMUR AT İZİ KALSIN", "İŞTE HALKI BÖYLE KANDIRIYORLAR" ve gazetenin internet sayfasında "İŞTE HALKI BÖYLE KANDIRIYORLAR" başlıkları altında, yaşam savunucusu Av. Arif Ali Cangı'nın kişilik haklarına saldırı yaptığı iddiası ile KOZA İPEK GAZETECİLİK ve YAYINCILIK A.Ş. aleyhine açılan tazminat davası sonuçlandı
Devamı
HOMA DALYANI KARARI

. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
Devamı
YARGITAY'IN CARGİLL KARARI

Taraflar arasında “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.12.2006 gün ve 2005/245 E-2006/627 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 26.05.2008 gün ve 2007/6404-2008/7002 sayılı ilamı ile; (“…1-Davacılar Bursa Barosu Başkanlığı, Doğayı ve çevreyi koruma başkanlığı, Eralp Atabek, Fethiye Altınbaş, Kadriye Gökçadır, Burak Giray, Nezih Sütçü, İsmail İşyapan, Nalan Bener, Okan Dursun, N.Sinan Doğan, Erol Çiçek ve Ş.Cankat Taşkın’ın temyiz itirazları dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delilerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle idare mahkemesi davalarında taraf olmamaları veya idari davalarının ehliyet yönünden reddedilmiş olması, o davalarda vekil olarak görev yaptıkları konusunda da delil bulunmamasına ve doğrudan zarar gören durumunda olmadıklarına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazları reddedilmelidir.
Devamı
BAZ İSTASYONLARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 4.2.1924 günlü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun 16.6.2004 günlü, 5189 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle eklenen ek 35. maddesinin, Anayasa’nın 2., 10., 35., 56., 57., 123. ve 127. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemidir.
Devamı
ORMAN ALANLARININ MADENCİLİĞE TAHSİSİ YÖNETMELİĞİNİN DURDURULMASI DANIŞTAY KARARI

DAVACI: EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu) Derneği DAVANIN ÖZETİ: 18.09.2009 Gün ve 27324 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.
Devamı
MADENCİLİK İZİN YÖNETMELİĞİNE DURDURMA

DAVANIN ÖZETİ: 19.08.2009 gün ve 27324 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri izin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğn” iptali ve yürütmesinin durdurulması istemidir.
Devamı
GDO YÖNETMELİĞİ İPTALİ (DANIŞTAY 10. DAİRE)

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Davalı : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı - ANKARA Davanın Özeti : 26.10.2009 tarih ve 27388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmeliğin iptali ve öncelikle 11. ve 20. maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Devamı
123Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu