egeçep logo
AYDIN MUĞLA DENİZLİ 1/100000 ÖLÇEKLİ ÇDP ONAYLANDI

     27.04.2009 tarihinde onaylanan "Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"na askı süreci içerisinde gelen itirazlara ilişkin inceleme ve değerlendirmeler, değişikliği 04.02.2009 tarihinde 27131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik"in 12. maddesi kapsamında yapılmış olup, değerlendirme sonucu uygun görülerek düzeltmeleri yapılan çevre düzeni planı 4856 sayılı Kanun'un 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile 2872/5491 sayılı Kanun'un 9 (b) maddesi uyarınca 25.08.2009 tarihinde onaylandı.

 http://www.cedgm.gov.tr/amd_plan.htm26.12.2009Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu