egeçep logo
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU

Tarihi: 3/6/2007
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.


Mevzuat ile ilgili döküman
23.02.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu