egeçep logo
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU
Kanun Numarası: 2863
Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1983
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18113

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:

Madde 1 - Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir.


Mevzuat ile ilgili döküman
12.01.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu