egeçep logo
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

   23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî  Gazete Sayı : 27471         

             Amaç 
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
 


Mevzuat ile ilgili döküman
23.02.2010Copyright © Ege Çevre ve Kültür Platformu