DuyurularGenel

YARIN TRAFO KEŞFİ

BAYRAKLI ADALET MAHALLESİ 25144 ADA 2 PARSELDE TEİAŞ TARAFINDAN 24,8 METRE YÜKSELİĞİNDE 154 BİN KWA LIK GİS TRAFO-ELEKTRİK İNDİRME MERKEZİ YAPILMASINA OLANAK SAĞLAYAN NAZIM İMAR PLAN  REVİZYONUNUN İPTALİ DAVASININ YARIN (18 MAYIS PERŞEMBE) SAAT 09.30’DAN SONRA KEŞFİ VAR

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen, 117 insanın yaşamını yitirdiği ve Bayraklı ilçesinde büyük bir yıkıma yol açan depremden Adalet Mahallesi bölgesi de çok fazla etkilenmişti. Daha sonra depremde yıkılan yapıların yerinde yeni inşaatların yoğun şekilde devam ettiği 2021 yılı Mart ayı başlarında, farklı bir yapının inşaatına başlandığı gözlemlenmişti.  Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu inşaatın, TEİAŞ tarafından yapılan ”154 kV Piyale GIS Trafo Merkezi” inşaatı olduğu ortaya çıkmıştı.

Çevresindeki binalara uzaklığı en fazla 10 metre olan ve 24 metre dikey yüksekliğe sahip olan trafo merkezi inşaatı,  bölgede yaşayan  yurttaşları fazlasıyla endişelendirmişti. Halk sağlığı için ciddi tehdit oluşturacak Trafo İzmir’in gündemine oturmuştu.  Popüler bir konu haline gelen olayla ilgili Bayraklı Belediye Başkanı, İzmir BŞB Başkanı, İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, soruna çözüm bulunacağı, trafonun oraya yapılmayacağı sözlerini vermişlerdi.

Tepkiler ve sözler inşaatın durmasını sağladı, sorunun temelden çözümü, trafonun başka yere kaydırılması, depremde çadır kent haline gelen alanın yeşil alan olması beklenirken Nazım İmar Plan Revizyonunda yine “Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı” olarak belirlendi. Bunun üzerine itirazlar yapıldı, itirazları Bayraklı Belediye Meclisi kabul etti, İzmir BŞB Meclisi akıl almaz şekilde reddetti.

İtirazları reddedilen Trafo alanına bitişik binalarda oturan 19 yurttaş İzmir BŞB.ne karşı iptal davası açmak zorunda kaldı.  “Bayraklı İlçesi sınırları içinde Adalet ve Menavkuyu Mahallerini kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Revizyonuna “İzmir ili Bayraklı ilçesi Salhane (Adalet) Mahallesi 25144 ada 2 nolu parselin “Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı”  olarak belirlenmesine davacıların  yaptıkları  itirazların uygun bulunmamasına dair, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 20.10.2022 tarihli ve 997595 sayılı yazısı ile bildirilen  “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.09.2022 tarih ve 05.1110 sayılı kararı”nın iptali davası açıldı.

İzmir 3.İdare Mahkemesi’nin 2022/2200 Esasına kayıtlı dava dosyasından yarın (18 Mayıs Perşembe) saat 09.30’dan sonra Şehir Plancısı, Mimar ve Çevre Mühendisinden oluşan 3 kişilik Bilirkişi heyeti ile birlikte keşif yapılacaktır.

Kent hakkının, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının korunmasına ilişkin bu dava, sadece Bayram Arslan Sitesi ve Pamir Evleri Sitesi sakinlerinin haklarını ilgilendirmiyor.

İzmir’in kent ve çevre hareketlerini, uzman meslek odalarını ve üniversitelerin uzmanlık bölümlerini, duyarlı İzmirlileri davamızla ve yarınki keşifle ilgilenmeye, davamıza müdahil olmaya davet ediyoruz.17.05.2023

Keşif  Mahalli

Adalet Mahallesi 1593/3 Sokak No:12 Bayraklı/İZMİR

İLETİŞİM

Faruk Yanık                                                 Serhat Ergin

(Bayram Arslan Sitesi Yöneticisi)                 (Pamir Evleri Sitesi Yöneticisi

Cep: 0542 5236233                                       Cep: 0532 4463565

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir